« Tornar a l'índex del glossari

Què és l'Edge Rank

L’Edge Rank és un algorisme que determina la visibilitat d’una publicació dins de Facebook. Les xarxes socials, des del seu naixement, han passat a ser unes plataformes amb un elevat potencial per a difondre continguts i per a generar visibilitat, per la qual cosa aquest sistema de posicionament i abast s’ha convertit en un altre camp a estudiar en el cas de voler potenciar la presència en les xarxes.

Aquest conjunt d’operacions matemàtiques es basa en diferents factors per a determinar quina és la quantitat de fans que segueixen a la pàgina d’una marca o empresa en Facebook, davant els quals apareixeran les publicacions que aquesta faci. Encara que hi ha molts aspectes a tenir en compte, els tres principals són els següents:

Temps: la quantitat de temps o l’antiguitat d’una publicació determina la visibilitat d’un contingut. A mesura que passin les hores i els dies, anirà perdent rellevància i, per tant, disminuirà la seva presència.

 

Afinitat: si hi ha un elevat grau d’interacció entre usuari i marca, tindrà més possibilitats de veure com el que aquesta publica apareix quan es connecta a Facebook. Accions com compartir o donar m’agrades, a més de comentar, són bastant positives per a alimentar aquest punt.

 

Pes: la rellevància d’un contingut influeix també en la seva capacitat per a aconseguir al públic. Per a Facebook, aquells posts amb vídeos o imatges són més importants, per tant, potència la seva presència en la xarxa. També influeix aquí el grau d’interaccions rebudes.

Per a què serveix l'Edge Rank

L’Edge Rank serveix per a augmentar la visibilitat de qualsevol publicació feta en Facebook, o per a conèixer quin és el seu abast real. Atès que és un algorisme que sofreix bastants canvis, poder analitzar-lo bé i establir estratègies per a aprofitar-ho al màxim no és senzill. No obstant això, si se sap utilitzar bé, és altament beneficiós.

Per a les marques, donada la importància d’aquesta xarxa social, aconseguir aprofitar aquesta espècie de posicionament social és la millor manera d’acostar-se tant a la seva audiència com a nous públics. De fet, pot ser un gran motor per a fomentar les visites cap a la web d’una empresa.

Exemples d'Edge Rank

Atès que es tracta d’un algorisme, és difícil donar exemples d’Edge Rank. No obstant això, sí que es poden donar exemples de la seva influència i la importància que posseeix tant dins com fora de Facebook.

« Tornar a l'índex del glossari