« Tornar a l'índex del glossari

Què és l'Analítica Predictiva?

L’Anàlisi predictiva de dades o Analítica predictiva és la tasca que una empresa realitza amb la finalitat de preveure un resultat i actuar en funció d’aquesta dada, podent afavorir al fet que succeeixi (si és positiu) o evitar-lo (de ser negatiu). Bàsicament, podríem dir que el que es busca és predir el futur.

Una correcta estratègia d’analítica predictiva es desenvolupa en tres nivells:

Nivell descriptiu: una observació general de totes les dades que es posseeixen.

 

Nivell diagnòstic: s’estableix la causa dels successos analitzats i, si es vol fer una anàlisi més profunda, es poden buscar patrons.

 

Nivell predictiu: es procedeix a establir prediccions del que podria ocórrer en funció de l’anàlisi de les dades recol·lectades.

 

Nivell prescriptiu: establir què es farà per a estimular el succés o evitar-lo.

Cal tenir en compte que aquest tipus d’anàlisi es duu a terme seguint rigorosament una sèrie de passos. És indispensable a més conèixer molt bé quin és l’objectiu o els objectius que es persegueixen i l’estratègia que es pretén dur a terme per a aconseguir-los. Per a poder veure els resultats esperats, hauràs de seguir aquest mètode fil per randa:

1-Coneixement del negoci: aquí parlem de l’estratègia a seguir d’acord amb el sector en el qual et moguis.

2-Coneixement de les dades: hem de saber què busquem, determinar quines dades ens serveixen per a aconseguir-ho i descartar tot el que no ens condueixi a res.

3-Creació d’un model: aquí convindrà realitzar un esquema o quadre sinòptic indicant els objectius que perseguim i els mitjans mitjançant els quals els durem a terme.

4-Posada en pràctica: ja amb tot el treball realitzat, posarem a treballar la nostra estratègia.

Per a què serveix l'Analítica Predictiva

Tot això permet a una empresa elaborar un model de negocis rendible. Es pot, per exemple, detectar el pròxim esgotament d’un determinat estoc i emprendre una campanya per a promoure un altre producte del qual sí que disposem en una major quantitat. L’anàlisi predictiva té diverses funcions i haurem de saber exactament quin és el problema que volem resoldre per a conèixer exactament quines preguntes volem fer a les dades.

Amb una bona analítica predictiva podrem: reduir costos, reduir temps i recol·lectar informació valuosa.

Exemples d'Anàlisi Predictiva de Dades

Un clar exemple d’una analítica predictiva és el servei d’auditoria a mesura que ofereix Daimatics.agency. En aquest procés, l’agència s’encarrega de recol·lectar totes les dades històriques del teu web i definir un pressupost SEO que sigui conforme a les necessitats del teu projecte. Entre aquestes dades, s’utilitzen tècniques predictives per a saber què es pot esperar amb el temps i com s’ha d’actuar en funció d’aquest coneixement.

« Tornar a l'índex del glossari