« Tornar a l'índex del glossari

Què és el Crowdsourcing?

El Crowdsourcing és una eina que externalitza tasques i disminueix la càrrega de treball dels integrants d’una empresa. És un fenomen que va sorgir fa alguns anys i que ha guanyat cada vegada més espai en Internet. També se’l coneix com a col·laboració oberta distribuïda o externalització oberta de tasques.

El terme de Crowdsourcing va ser creat per Jeff Howe, qui va establir que el concepte depèn de la participació de persones indeterminades, de les quals es trobaran les més aptes per a desenvolupar les tasques, responen davant problemes complexos i aportant idees rellevants per a l’empresa.

Una vegada triats als col·laboradors més aptes o idonis per a l’empresa, aquests reben alguna recompensa per la seva participació en el projecte. La recompensa pot ser percebre alguna gratificació econòmica, figurar en la llista de participants del projecte o obtenir un nou lloc de treball.

En resum, el Crowdsourcing es tracta d’una col·laboració massiva a través de les noves tecnologies, com la Web 2.0, per a executar unes certes accions que ajudin al desenvolupament d’un projecte.

Per a què serveix el Crowdsourcing

El Crowdsourcing serveix per a adquirir idees variades i propostes innovadores que puguin impulsar un negoci i aconseguir els millors resultats. En ser col·laboradors externs i que no tinguin relació directa amb l’empresa (com seria un empleat), visualitzen les coses des d’un altre punt de vista i poden aconseguir canviar l’enfocament de qualsevol projecte.

També serveix per a trobar, en el grup de col·laboradors, a una persona que sigui realment útil i que pugui aportar resultats en el futur. Gràcies a això, s’obren noves possibilitats de generar nous projectes.

Exemples de Crowdsourcing

Algunes organitzacions com Wikipedia, utilitzen el Crowdsourcing per a generar continguts o cridar a l’acció. En el cas de Wikipedia, dóna la possibilitat que els mateixos usuaris que busquen informació en el lloc, també donin les seves pròpies aportacions, sigui amb ampliacions o brindant noves dades d’uns certs temes.

Entre les pràctiques que es realitzen amb el Crowdsourcing estan el del finançament col·lectiu, que consisteix a aportar una quantitat de diners per a visualitzar el contingut d’un blog o publicar un ebook. També està el de les anomenades a l’acció en les Xarxes Socials que, en els últims anys, s’han tornat les més utilitzades per empreses, ONGs i institucions culturals.

« Tornar a l'índex del glossari